Thursday, 19 October 2017

Masalah semasa pentadbiran TASKA


Oleh : Nor Azura Ismail
pnnorazuraismail@gmail.com


I.       Personel TASKA terutamanya pengasuh kurang mahir dan kurang berketerampilan dalam bidang pengasuhan kanak – kanak  seperti yang tersedia dalam diskripsi tugas sebagai pengasuh@pendidik di TASKA.  Sesetengah pengasuh hanya mempunyai pengetahuan tentang pendidikan awal kanak-kanak (mempunyai pendidikan akademik) tetapi sama sekali kurang pengetahuan tentang pengasuhan dan pendidikan awal kanak-kanak. 

II.            Sesetengah personnel TASKA, telah pun mengikuti Kursus Asuhan PERMATA, tetapi tidak mengaplikasi sepenuhnya pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi dari kursus tersebut.  Mereka tidak bersungguh untuk menjadikan bidang pengasuhan sebagai satu jawatan yang professional dan beretika.Justeru itu, sangatlah penting setiap personel TASKA menilai diri sendiri dan memperbaiki setiap kelemahan yang perlu untuk menjadi personel TASKA yang benar-benar professional.  Kualiti kerja perlu dipertingkatkan melalui bengkel dan latihan kemahiran yang berterusan.

III.           Pengusaha TASKA  tidak berkesempatan menyediakan latihan ‘in-house’ kepada pengasuh.  Ada juga sesetengah pengusaha pula tidak sanggup mengeluarkan modal yang banyak atau mungkin tidak mempunyai modal yang cukup untuk mendapatkan  latihan kepada pekerja mereka.   Terdapat juga pengusaha yang hanya memikirkan keuntungan tetapi tidak peka untuk memberikan latihan kemahiran yang berterusan kepada personnel TASKA bagi memastikan kualiti perkhidmatan yang terbaik setiap masa.  
  

IV.          Ibu bapa masa kini semakin bijak untuk memilih TASKA terbaik untuk anak-anak mereka.  TASKA yang baik tentunya mempunyai personnel yang berkualiti.  Aspek keselamatan anak – anak mereka merupakan asperk yang paling penting bagi setiap ibu bapa. Keadaan TASKA yang selamat dan kondusif kepada anak – anak mereka menjadi salah satu kriteria utama pemilihan TASKA bagi mereka. Kebanyakan ibu bapa sangat mementingkan kriteria dan etika personnel TASKA yang professional. Ibu bapa semakin cerewet tentang mutu perkhidmatan pengasuhan dan mereka inginkan kualiti yang benar-benar memenuhi standard perkhidmatan di TASKA. Hakikatnya, Ibu bapa masakini telah bijak untuk memilih TASKA yang berkualilti dari segi pengurusan amnya  dan pengendalian anak-anak khasnya.  
Siapa saya?

Norazura Childcare Practitioner
#Pakar Pengajar  Sijil Kemahiran Malaysia Asuhan dan Didikan Awal kanak-kanak
Personel Persijilan kemahiran Malaysia#Jurulatih/Fasilitator Kursus Asuhan dan Didikan Awal Kanak-Kanak
#Coaching Penubuhan TASKA/TADIKA
#Coaching Persijilan Kemahiran Malaysia
#Penulis EBOOK;
- Panduan Perniagaan TASKA
- 50 Koleksi Idea Kreatif Permainan Kanak-Kanak
- Panduan SOP Pengendalian Kanak-Kanak di  TASKA
#Bengkel@ Kursus pendidikan awal kanak-kanak

LAIN-LAIN EBOOK:RM 20                                          
RM 40     / RM 30


No comments:

Post a Comment