Thursday, 2 November 2017

Kanak-kanak trantrum

Oleh : Nor Azura Ismail
pnnorazuraismail@gmail.com

Trantrum atau suka mengamuk adalah sifat semulajadi kanak-kanak sekitar umur 1 - 2 tahun. Antara sebab trantrum ialah bila anak.tidak dapat apa yang dikehendaki dan bila dia inginkan perhatian.

Namun apabila anak-anak sudah berumur 4, 5,6, 7, 8 tahun dan seterusnya, patutkah lagi mereka menunjukkan trantrum atau mereka protes bila tidak dapat sesuatu?
Jawapannya, sangat tidak patut.

Jadi, apakah peranan dan tindakan ibu bapa jika anak-anak.masih lagi suka mengamuk?
Layankah saja?
Beri perhatian?
Beri muka?

Salah siapa jika anak suka trantrum walaupun dah besar!
Andakan ibu bapa ! jadi.... didiklah  anak dengar cakap anda bukan anda yang kena ikut setiap permintaan anak.
Bagaimana acuan begitulah bentuknya. Ingat tau!

No comments:

Post a Comment